Opleiding Meesterschap

OPLEIDING MEESTERSCHAP IN CONTACT.

Elly en Eric ontwikkelden een opleiding voor mensen die met mensen werken,

en voor hen die hun contacten met dierbaren willen verfijnen en verdiepen.

Deze opleiding “meesterschap in contact” werd van 2012-2015 gegeven.

 

De opleiding zag er als volgt uit:

In Deel 1 kwamen de volgende thema’s aan bod:

vertrouwen | innerlijke kracht | jouw eigen plek | binding en verbinding | het leven nemen | hart-bewustzijn | integratie en presentatie

Elk thema werd in een twee-daagse training uitgewerkt.

 

In Deel 2 stond centraal om het geleerde in deel 1 toe te passen in contact met anderen.

Hier werkten we in 5 blokken van 2 dagen aan de volgende thema’s:

innerlijke balans | innerlijke ruimte | emotionele draagkracht | zelfvertrouwen.

Ter afsluiting werd een uitgewerkte casus van iedereen besproken.

Naast de blokken met de trainingsdagen, werd er gewerkt in intervisie groepen, waren er 12 persoonlijke sessies en werden er voor elk blok , door elke deelnemer verslagen gemaakt van hun persoonlijke proces.

Elke deelnemer ontving aan het einde van de opleiding een certificaat waarin de training, intervisie en individuele sessies als volgt zijn samengevat:

Opleidingsuren:

- 168 uren opleiding (24 dagen x 7uur)

- 12 individuele sessies van 1 uur

- 11 intervisiebijeenkomsten

Bij de opleiding werd een werkboek uitgereikt.